ورود به سيستم اتوماسيون تغذيه سما
کد کاربري : کد کاربري را وارد نمائيد
كلمه عبور : كلمه عبور را وارد نمائيد

اطلاعيه

چنانچه کارت دانشجويي که همان کارت تغذيه شما مي باشد را به همراه نداشته باشيد قادر به دريافت غذا نخواهيد بود

در صورتي که توسط آموزش در سيستم غيرفعال شده باشيد اگر چه غذا رزرو کرده باشيد، قادر به دريافت غذا نخواهيد بود